Chia Sẻ Khóa Học Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với HTML5 - CSS3 Và Framework Bootstrap - HighTech4 Blog - Chia Sẻ Tổng Hợp Các Khóa Học CNTT, Photoshop, Lập Trình, Tài Liệu Kiếm Tiền

Chia Sẻ Khóa Học Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với HTML5 - CSS3 Và Framework Bootstrap

Chia Sẻ Khóa Học Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với HTML5 - CSS3 Và Framework Bootstrap

Tại sao bạn nên học Khóa Học Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với HTML5 - CSS3 Và Framework Bootstrap

  • Kiến thức cơ bản về thiết kế giao diện
  • Xây dựng một trang website hoàn thiện
  • Hiểu biết thêm về các thuộc tính trong Css
  • Có thêm tư duy thiết kế
  • Hiểu được các class trong Bootstrap
  • Học được cách Responsive website
  • Khóa học cho cả những người mới
  • Khóa học sẽ giúp bạn tự tạo ra 1 Website cho riêng mình trong 1-2 tuần học
Tài Khóa Học Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với HTML5 - CSS3 Và Framework Bootstrap

Download: Google Drive

Nguồn: Sưu tầm

Mọi vấn đề bản quyền khóa học vui lòng liên hệ qua email Chuminhnamma@gmail.com chúng tôi sẽ xóa bài viết nếu có yêu cầu bản quyền ! Cảm ơn !

Copyright © 2016 - 2018: Hightech4.Blog - Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Web & CNTT Free Online