Chia Sẻ Tài Liệu Khóa Học Google AD Words

Tại sao bạn nên đọcTài Liệu Khóa Học Google AD Words

  • Hiểu biết về AdWords
  • Biết cách quản lý tài khoản
  • Biết cách quản lý chiến dịch và nhóm quảng cáo
  • Lựa chọn nhắm mục tiêu theo từ khóa
  • Lựa chọn nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ & vị trí
  • Định dạng quảng cáo chuyên nghiệp
  • Có thêm kinh nghiệm để tăng hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng
  • Biết cách quản lý nhiều tài khoản

Tài tài Liệu Khóa Học Google AD Words

Download: Google Drive

Nguồn: Sưu tầm

Mọi vấn đề bản quyền khóa học vui lòng liên hệ qua email Chuminhnamma@gmail.com chúng tôi sẽ xóa bài viết nếu có yêu cầu bản quyền ! Cảm ơn !