Bài đầu tiên này mình sẽ nói về cú pháp căn bản nhất của ngôn ngữ lập trình PHP, các bạn chú ý các cú pháp ở bài này các bạn phải thực hiện đúng 100% để tránh gặp bug sảy ra khi lập trình nhé!
1.Cú pháp bắt đầu kết thúc

PHP được bắt đầu với thẻ "<?php" và kết thúc với thẻ "?>"
<?php 
//Các lệnh thực thi
?> 

2.Cú pháp kết thúc một câu lệnh

Sau khi hoàn thành một câu lệnh hay một biến, hằng số... v.v PHP quy định phải đặt dấu ";"  (chấm phẩy) ở cuối để kết thúc. Các bạn chú ý ";" (chấm phẩy) không được thiếu trong bất kỳ trường hợp nào nhé!
<?php 
$a = "Đây là một lệnh";
?> 

3.Chú thích trong PHP

Trong quá trình lập trình thì sẽ phát sinh ra rất nhiều dòng code và để dễ cho việc tìm kiếm cũng như chỉnh sửa các dòng code nhanh thì các bạn phải viết chú thích vào các dòng code đó để tìm và sửa cho nhanh.
Trong PHP quy định chú thích được bắt đầu với "//" (đây là chú thích một dòng) "/*    */" (đây là chú thích nhiều dòng). 
Sau khi các bạn sử dụng 1 trong 2 chú thích trên thì đoạn chú thích đó sẽ không được biên dịch  nhé vì nó chỉ có tác dụng để cho người đọc code thấy nó mà thôi.

Ví dụ chú thích 1 dòng:
<?php 
// Đây là chú thích 1 dòng
?> 

Ví dụ chú thích nhiều dòng:
<?php 
/*Đây
là
chú
thích
nhiều
dòng */
?> 

4. Viết ký tự chuỗi a-z trong PHP

Để thực hiện viết một ký tự bất kỳ (không phải các hàm có sẵn của PHP) thì cú pháp để viết là ta thêm dấu " " (nháy đôi) hoặc dấu  ' ' (nháy đơn) sau đó viết các ký tự vào giữa các dấu đó.

Ví dụ:
<?php 
$ten = "Đây là chuỗi ký tự có dấu nháy đơn"; 
?> 

5. Tổng kết kiến thức

Trong Bài 01: Cú pháp căn bản của ngôn ngữ lập trình PHP hôm nay mình đã cùng các bạn tìm hiểu xong về các cú pháp căn bản nhất của PHP, nó là một phần quan trọng mà các lập trình viên nào cũng phải có. Các bạn chú ý tạo cho mình một thói quen sử dụng cú pháp đầy đủ và hợp lý nhé!