Bài mở đầu cho lập trình web với PHP mình sẽ giới thiệu sơ qua về ngôn ngữ này nhé:


Theo trang Wikipedia  thì PHP viết tắt hồi quy PHP: Hypertext Preprocessor nó là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ (server), PHP là mã nguồn mở, nó được dùng cho mục đích tổng quát. Nó chỉ có thể làm việc với web và có thể nhúng HTML - CSS, JAVASCRIPT cùng. PHP được tối ưu hoá và có tốc độ nhanh gọn, cú pháp dễ dàng giống với ngôn ngữ C.

PHP có rất nhiều Cms, Framework (thư viện) cho lập trình viên sử dụng như : Laravel, Codeigniter, Wordpress.... ngoài ra cộng đồng lập trình viên của PHP cũng rất đông rất dễ dàng cho việc học hỏi trao đổi từ cộng đồng.

Trong series về "PHP thuần" mình sẽ chia ra làm III phần. Phần I sẽ là loạt bài về PHP căn bản (Biến, hằng, cookie, session....). Tiếp theo phần II sẽ là loạt bài về PHP nâng cao (MVC OOP). Cuối cùng kết thúc series  là phần III chính là phần thực hành tạo ứng dụng web với PHP căn bản và nâng cao (Project).
Sau khi hoàn thành series về "PHP thuần" mình sẽ tiếp tục với series loạt bài về "PHP Framework", chi tiết hơn là sử dụng Framework Codeigniter và Framework Laravel (Tương lai).Và nó cũng có III phần như trên series "PHP thuần".

Hãy cố gắng cùng mình theo dõi các bài học từ đầu cho đến hết nhé, cảm ơn các bạn, chúc các bạn mạnh giỏi, thành công!!