Trong bài giới thiệu về PHP mình đã nói qua về vấn đề PHP là ngôn ngữ lập trình Server và biên dịch qua Apache vì thế để biên dịch và chạy được PHP trên máy tính của bạn thì các bạn phải có một trình biên dịch Apache. Trong loạt bài về PHP mình sẽ hướng đến cho các bạn lập trình PHP trên Xampp một trình biên dịch khá phổ biến và đông đảo người sử dụng.

1. Cài đặt Xampp về máy tính

Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào trang chủ: https://www.apachefriends.org/index.html
Sau đó chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn, ở đây mình Window nên mình chọn: "XAMPP for Windows "(xem hình dưới)


Nó sẽ tự download về các bạn, các bạn đợi download xong và mở nó lên (xem hình dưới)


Các bạn cứ ấn Next đến cái phần này, đây là phần chọn ổ cài đặt Xampp (mặc định là ổ C), bạn có thể cài đặt bất kỳ vào ổ đĩa nào nhưng phải nhớ lấy thư mục cài đặt của nó nhé vì sau này sẽ còn làm việc rất nhiều với thu mục Xampp này rất nhiều!


Ok, rồi các bạn lại Next để quá trình cài đặt bắt đầu chạy, sau khi chạy xong bạn truy cập vào ổ đĩa mà lúc nãy bạn vừa cài đặt Xampp rồi mở xampp-control lên đẻ kiểm tra đã cài đặt thành công chưa (như hình dưới)


Giao diện sẽ như sau, các bạn chọn Start ở Module Apache để bật trình biên dịch Apache nhé (xem hình dưới) 

2. Cách sử dụng Xampp để biên dịch PHP

Để sử dụng Xampp biên dịch PHP thì các bạn phải lưu file PHP cần biên dịch vào thư mục Xampp/htdocs và đảm bảo bạn đã bật Xampp lên rồi nhé (như hình dưới)


Và sau đó để hiện thị nội dung sau khi biên dịch thì bạn lên trình duyệt chạy với url như sau: localhost/tên của file PHP cần chạy. VD: localhost/index.php (như hình dưới)

3. Tổng kết kiến thức

Như vậy là đã thành công về việc cài đặt và sơ qua về cách sử dụng Xampp rồi, trong các bài sau mình sẽ không nói về vấn đề chạy Xampp như thế nào, đưa file vào đâu để chạy nữa nhé.Bài tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số công cụ soạn thảo code để tiện cho việc lập trình PHP nhé. Chúc các bạn mạnh giỏi!!